Doelstelling

Inspiratie

Stichting Pauwkes & Zó heeft als doel het motiveren tot en het stimuleren van muziekimprovisatie en cultuurinteresse, alsmede al hetgeen hiermee of rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Het organiseren danwel ondersteunen van activiteiten en bijeenkomsten op gebied van Kunst, Muziek, Cultuur, Taal, etc. .Beleef!

Qwasp.nl